Referencie našej spoločnosti

Štítovacie práce

 • DN 1680 mm - ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväz. infraštruktúry - 60 m (07-09/2021)
 • DN 1680 mm - Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I.etapa  - 46 m (01-03/2015)  
 • DN 2200 mm - Vodná elektráreň Malá Domaša-prívodný kanál,podchod pod cestou - 28 m(11/2009-03/2010)
 • DN 1680 mm - Rek.kanal.zberača AXX Kostolianska cesta, Košice - 176 m (03/2007-03/2009)
 • DN 2200 mm - Rek.kanal.zberača AXX Kostolianska cesta, Košice - 459 m (03/2007-03/2009)
 • DN 2200 mm - Rek.kanal.zberača A XIV Alejova ul.Košice - 350 m (07/2007-12/2008) 
 • DN 1680 mm - Rek.kanal.zberača Kudlovská cesta, Humenné - 692 m (06/2006-10/2008)
 • DN 1680 mm - Vodné dielo Žilina - pravostranný kanal. zberač, podchod pod žel. traťou - 83m(06/2005-08/2006)
 • DN 1680 mm - Modernizácia žel. trate Bratislava Rača - Trnava, kábelovod pod žel. traťou - 42m (05-12/2005)
 • DN 2200 mm - Rozšírenie ČOV Košice - podchod pod širokorozchodnou traťou - 3x25m (03-11/2000)

Vŕtanie a pretláčanie chráničiek

 • DN 1000 mm - ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväz. infraštruktúry - 55 m (07-08/2022)
 • DN   700 mm - ŽSR,ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek - 34 m (07/2022)
 • DN   700 mm - PP Nová Polhora, STL plynovod Bretejovce - Nová Polhora - 64 m (03/2022)
 • DN   700 mm - ŽSR, Elektrifikácie trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou - 30 m (02/2022)
 • DN   600 mm - ŽST Šaľa, Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy - 40 m (03/2022)
 • DN   800 mm - ŽSR, Elektrifikácie trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou - 46 m (11/2021)
 • DN   500 mm - Skalica, rad VR1, sanácia vodovodu DN 300 z ÚV Holíč do VDJ Skalica - 68 m (05-06/2021)
 • DN 1200 mm - Rekonštrukcia MŠP plynovodu DN 700 - Čaňa - 27 m (02-03/2021)
 • DN 1100 mm - Prepojovací VTL plynovod PL-SK - križovanie ciest 19-34 m (18x) (05/2019-02/2021)
 • DN 1500 mm - Prepojovací VTL plynovod PL-SK - križovanie tratí ŽSR 28 -73 m (8x) (05/2019-02/2021)
 • DN 1600 mm - Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz - 2x46 m (11-12/2020)
 • DN 1000 mm - Kanalizácia Pohronská Polhora - križovanie trate ŽSR - 34 + 26 m (01-03/2020)
 • DN   800 mm - Kanalizácia Ľubotín - 32 m (05/2020)
 • DN 1000 mm - Diaľnica D1 Budimír - Bidovce 18-30 m (5x) (03-12/2018)
 • DN   600 mm - Záhorská Bystrica, kanalizačný zberač SC - križovanie diaľnice D2 - 63 m (06-07/2018)
 • DN   400 mm - Záhorská Bystrica, kanalizačný zberač SC - križovanie diaľnice D2 - 63 m (06-07/2018)
 • DN 1400 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 61 m (02-03/2014)
 • DN   700 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 44 m, 42 m (08/2013-02/2014)
 • DN 1000 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 60 m (12/2013)
 • DN   600 mm - Kanalizácia Poprad-Stráže, 36 m (11/2013)
 • DN   900 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 71,3 m (11/2013)
 • DN   500 mm - Kanalizácia a ČOV Sládkovičovo, 40 m +37 m (10-11/2013)
 • DN   900 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 64 m (08-09/2013)
 • DN   600 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 72 m (08/2013)
 • DN 1400 mm - ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo 3 st.-3 ks spolu 75 m (05-09/2013)
 • DN   600 mm - Administratívne centrum K1 Košice,splášk.kanalizácia, 44,2 m (07/2013)
 • DN   800 mm - Napoj.na verejnú kanal.Duklianská ul.Bardejov, 60 m (06/2013)
 • DN 1000 mm - Rek.vodovod.potrubia P.Biskupice-Bernolákovo, 45 m (05/2013)
 • DN   500 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 45 m (04/2013)
 • DN   700 mm - Modernizácia ŽSR Beluša- Púchov - 45 m (02/2013)

Pretláčanie betónových rúr

 • DN 1000 mm - Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, I.etapa - 2x26 m, 22 m - (04-06/2020)
 • DN 1400 mm - Rek.vodovodu P.Biskupice-Bernolákovo, 63 m pod ŽSR (09-10/2013)
 • DN 1000 mm - Úprava odľahč. komôr Košice nad Jazerom, pod električkou a cestou 2 x 18 m (09/2010-04/2011)
 • DN 1000 mm - R 1 Selenec- Beladice, preložka VTL plynovodu- 24 m (09-10/2009)
 • DN 1200 mm - R 1 Selenec- Beladice, preložka VTL plynovodu- 24 m (07-08/2009)
 • DN 1600 mm - Prešov-Šidlovec, kanal.stoka F, pod žel.traťou- 28 m (08/2009-11/2009)
 • DN 2000 mm- Rek.zberača A XIV.Alejova ul.Košice, podchod pod dial.privádzačom HOBAS- 49 m (06-10/2008)
 • DN 1400 mm- Rek.zberača A XX Kostolianska cesta,Košice, podchod pod cestou HOBAS-39 m (01-04/2007)
 • DN 1200 mm- Modernizácia žel.trate Trnava-Nové mesto, podchod pod žel.traťou- 32 m (05-09/2007)

Pretláčanie sklolaminátových rúr

 • DN 2200 mm - ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväz. infraštruktúry - 46 m (01-03/2022)
 • DN 2000 mm - Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, I.etapa - 2x40 m (04-07/2021
 • DN   500 mm - Kanalizácia Brekov - 24 m (11/2022)
 • DN 1800 mm - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Mlynské Nivy, preložka kanalizačného zberača - 303 m (07/2018-06/2019)
 • DN 1400 mm - Kanalizačný zberač Kráľovský Chlmec - 185 m (12/2017-04/2018)
 • DN 1200 mm - Kanalizačný zberač Kráľovský Chlmec - 480 m (02-12/2018)
 • DN   600 mm - Kanalizačný zberač Kráľovský Chlmec - 205 m (05-09/2018)
 • DN   300 mm - Kanalizačný zberač Kráľovský Chlmec - 240 m (05-09/2018)
 • DN 1200 mm - TWIN CITY Bratislava - infraštruktúra, verejná kanalizácia  - 174 m (02-07/2015)
 • DN   800 mm - TWIN CITY Bratislava - infraštruktúra, verejná kanalizácia  - 157 m (01-06/2015)

 

Pneumatické zarážanie

 • DN   500 mm - Chrenovec - Brusno - kanalizácia  - 38 m (11-12/2022)
 • DN   500 mm - Pruské - kanalizácia - 24 m (10/2022)
 • DN   200 mm - Žaškov - kanalizačné prípojky - 274 m (09-11/2022)
 • DN 1200 mm - Prepojovací VTL plynovod PL-SK , prechod kanála Duša -56 m (02/2022)
 • DN   500 mm - Žaškov - kanalizácia - 30 m (06-07/2022)
 • DN   500 mm - Sebechleby - kanalizácia - 36 m (06-07/2022)
 • DN   500 mm - Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn - 24 m (09/2021)
 • DN   300 mm - ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväz. infraštruktúry - 28 m (08/2021)
 • DN   200 mm - Šoporňa - kanalizačné prípojky - 630 m (04-07/2021)
 • DN   250 mm - Veľké Leváre, sanácia vodovodu - 73 m  (04/2021)
 • DN   300 mm - Bytový dom Košice - kanalizácia - 27 m (03/2020)
 • DN   300 mm - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Mlynské Nivy, prípojky kanalizácie - 2x29 m (10/2019)
 • DN   200 mm - Kanalizácia Tornaľa - 138 m  (04-06/2019)
 • DN   500 mm - Kanalizácia Tornaľa - 162 m  (05-09/2019)
 • DN 1400 mm - ČS Podunajské Biskupice-Bernolákovo, pretlak pod vod.tokom Ľadová voda - 34 m (02-03/2013)
 • Dn 1000 mm - ČS Podunajske Biskupice-Bernolákovo, pretlak pod št.cestou 2 x 45 m (05-07/2013)
 • DN   500 mm - Ecopoint Košice, Kanalizácia - 82 m (01-03/2013)
 • DN   500 mm - Kanalizácia Panické Dravce - spolu 58 m (10/2012)
 • DN   500 mm - Bioplyn Kežmarok - 21 m (10/2012)
 • DN   400 mm - Forum Busines center Bratislava - 36 m ( 10/2012)
 • DN   300 mm - Obchodné centum Moebelix Košice  - 24 m (07/2012)
 • DN   250 mm- Kanalizácia Jakubany, kanal.prípojky- spolu 102 m (05-07/2011)
 • DN   250 mm- Kanalizácia Nová Ľubovňa, kanal.prípojky- spolu 530 m (03-07/2011)
 • DN   300 mm- CZT Ružomberok, Rek.parného vykurovania, vonk.rozvody- 23 m (05/2011)
 • DN   500 mm- CZT Ružomberok, Výstavba zdroja tepla, vonk.rozvody- spolu 62 m (06/2011) 
 • DN   800 mm- Brezno, Kanal.zberač A a H, zhybka pod riekou Hron - 52,4 m (02-03/2011)

Horizontálne riadené vŕtanie

 • D 160 mm - Infraštruktúra Podhorany, 2 x 42 m (02/2014)
 • D 110 mm - Podtureň, prípojka Orange 42 m (11/2013)
 • D 110-D 225 mm - Sládkovičovo, kanalizácia a ČOV, 2 x 66 m, 81m+42 m (11/2013)
 • D 110 mm - Poprad, obch.centrum AZOR, 54 m (11/2013)
 • D 160 mm - Kanalizácia Vidina, 72 m (10/2013)
 • D 160 - D 315 mm - Infraštruktúra Čoltovo, 57 m, 65 m (10/2013)
 • D 225 mm - Kanalizácia komarany, pretlak pod potokom, 40 m (08/2013)
 • D 110-D 160 mm -Zabezp.priecestn.zariadenia Č.N.Tisou, D 110 mm-spolu 120 m,D 160 mm-68 m (06/2013)
 • D 160 mm - V.Lomnica, NN rozvody 3 x 50 m (04/2013)
 • D 63 mm, D 110mm,D 160 mm - Vodovod Vyšný Žipov 34m, 90m,84 m- (12/2012)
 • D 160 mm, D 225 mm - Tepláreň Košice VN, NN rozvody 75 m, 25 m (11/2012)
 • D 160 mm, D 225 mm - Rek.plynovodu Terasa, Moldavská ul.-Toryská ul. spolu 320 m (11/2012)
 • D 110 mm - Vodovod Vysočany - 145 m (11/2012)
 • D 110 mm - Oprava NN Dolný Smokovec - 255 m (11/2012)
 • D 110 mm - Vodovod Veľká nad Ipľom - 563 m (10/2012)
 • D 90 mm, D 160 mm - Kanalizácia Vidina 150 m, 80 m (10/2012)
 • D 225 mm - Tlaková kanalizácia Hencovce -151 m (09/2012)
 • D 160 mm, D 110 mm - Rek. plynovodu Furča , IV.etapa 285 m, 235 m (09/2012)
 • D 225 mm, D 450 mm - Rek.skladovacej kapacity Nafta Gajary-Baden - 78 m (06-11/2012)
 • D 450 mm - Rek.STL plynovodu Košice-Furča,  123 m,  (05-10/2012)
 • D 225 mm, D 315 mm - Obchodné centrum Košice Moebelix 21 m, 41 m (07/2012)
 • D 225 mm - Rek STL plynovodu pod riekou Sekčov, 46 m (08/2012)
 • D 225 mm, D 450 mm - Rek.plynovodu Furča 125m, 180 m (02-/2012)
 • D 160 mm -SMZ Jelšava,  odvodnenie základnej hrádze odkaliska 4 x 100 m (08-09/2011)
 • D 315 mm- Prekládka 1 a 2 línie plynovodu DN 1200 mm, prepojenie opt.kábla pod riekou Laborec- 160 m (08-09/2011)
 • D 450 mm- Rek.STL plynovodu Trieda SNP, Košice, podchody pod spevnené plochy-spolu 145 m (07/2011)
 • D 160 mm- Posilovacie VN vedenie pre AUPARK Košice, podchody pod spevnenými plochami-spolu 533 m (05-07/2011)
 • D 450 mm-IMMOPARK Košice-Pereš, plynovod vetva A-110 m (03/2011)                                                                                                                                          

Zvláštne zakladanie stavieb

 • Výkop a paženie stavebnej jamy čerp.stanice I/67 Poprad-Kežmarok, I etapa, SO 101 (08/2011
 • ČOV Margecany, výkop a paženie jamy pre hrubé prečistenie (05/2011)
 • Deliaca linka Kovostroj Dobšina- slučkova jama (02-04/2011)
 • Billa Bardejov - štetovnicové steny pre založenie objektu (08-10/2006)
 • Výstavba štátnej cesty Palota - štátna hranica Poľsko - štetovnicové steny (05/2004)
 • Spojovacie plynovody Láb 3.st. - štetovnicové steny (06/2002)
 • Pažená jama hĺbky 11m pre US Steel s.r.o., Košice (08/2001)