Referencie našej spoločnosti

Štítovacie práce

 • DN 2 200 mm- Vodná elektráreň Malá Domaša-prívodný kanál,podchod pod cestou - 28 m(11/2009-03/2010)
 • DN 1 680 mm-  Rek.kanal.zberača AXX Kostolianska cesta, Košice - 176 m (03/2007-03/2009)
 • DN 2 200 mm-  Rek.kanal.zberača AXX Kostolianska cesta, Košice - 459 m (03/2007-03/2009)
 • DN 2 200 mm-  Rek.kanal.zberača A XIV Alejova ul.Košice - 350 m (07/2007-12/2008) 
 • DN 1680 mm,  Rek.kanal.zberača Kudlovská cesta, Humenné - 692 m (06/2006-10/2008)
 • DN 1 680 mm-  Vodné dielo Žilina - pravostranný kanal. zberač, podchod pod žel. traťou - 83m(06/2005-08/2006)
 • DN 1 680mm-  Modernizácia žel. trate Bratislava Rača - Trnava, kábelovod pod žel. traťou - 42m (05-12/2005)
 • DN 2 200 mm-  Rozšírenie ČOV Košice - podchod pod širokorozchodnou traťou - 3x25m (03-11/2000)

Vŕtanie a pretláčanie chráničiek

 • DN 1400 mm-Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 61 m (02-03/2014)
 • DN 700 mm- Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 44 m, 42 m (08/2013-02/2014)
 • DN 1 000 mm-Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 60 m (12/2013)
 • DN 600 mm - Kanalizácia Poprad-Stráže, 36 m (11/2013)
 • DN 900 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 71,3 m (11/2013)
 • DN 500 mm-  Kanalizácia a ČOV Sládkovičovo, 40 m +37 m (10-11/2013)
 • DN 900 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 64 m (08-09/2013)
 • DN 600 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 72 m (08/2013)
 • DN 1 400 mm - ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo 3 st.-3 ks spolu 75 m (05-09/2013)
 • DN 600 mm - Administratívne centrum K1 Košice,splášk.kanalizácia, 44,2 m (07/2013)
 • DN 800 mm - Napoj.na verejnú kanal.Duklianská ul.Bardejov, 60 m (06/2013)
 • DN 1 000 mm - Rek.vodovod.potrubia P.Biskupice-Bernolákovo, 45 m (05/2013)
 • DN 500 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov, 45 m (04/2013)
 • DN 700 mm - Modernizácia ŽSR Beluša- Púchov - 45 m (02/2013)
 • DN 500 mm - Ecopoint Košice, kanalizácia - 31 m (01/2013)
 • DN 500 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V-Púchov - 70 m+20 m (12/2012)
 • DN 800 mm - Modernizácia ŽSR Nové mesto n /V-Púchov - 21 m (12/2012)
 • DN 1 000 mm - Kanalizácia Svošov - Hubová - 24 m+ 32 m - (08.12/2012)
 • DN 500 mm - Bioplynova stanica Moldava n/B - 2x10 m,15 m, 45 m (06-10/2012)
 • DN 600 mm - Kanalizácia Snina - 26 m (07/2012)
 • DN 500 mm -Modernizácia ŽSR Nové mesto n/V - Púchov - 32 m (06-07/2012)
 • DN 500 mm - Odvedenie povrchových vôd Malacky - 21 m (06/2012)
 • DN 800 mm - Kanalizácia Polomka  - 22 m (05-06/2012)
 • DN 600 mm - Modernizácia ŽSR  Nové mesto n/V - 43 m (04/2012)
 • DN 1 400 mm - ČS Podunajské Biskupice-Bernolákovo 2.st.-145 m (06-10/2012)
 • DN 900 mm - Modernizácia ŽSR Trenčianska Teplá - 22 m (02/2012)
 • DN 600 mm - Kanalizácia Rožňava - 24 m (02/2012)
 • DN 500 mm - Sp. Bela-enviromentálna infraštruktúra, spláškova kanalizácia - 30 m (12/2011)
 • DN 800 mm - výtlačné potrubie Holíč - 34 m (12/2011)
 • DN 800 mm - Kanal. Polomka, pretlak pod ŽSR - 19 m(11/2011)
 • DN 600 mm - Kanalizácia Jamník - 19 m (10/2011)
 • DN 500 mm - Kanalizácia Jaromnice - spolu 85 m (10-11/2011)
 • DN 1 000 mm-  Stavenisko Busines Fórum BC Prievozska ul.Bratislava, kanal.prípojka- 23 m(09/2011)
 • DN 500-DN 600 mm-  Kanalizácia Kopčany, pretl.pod ŽSR a potokmi- spolu 80 m (07-09/2011)
 • DN 800 mm-  Kanaliz.Turzovka, pretl.pod cestou- 17 m (07/2011)
 • DN 500-DN 800 mm-  Obytný súbor T.Lomnica (spolu - 48 m (05-07/2011)
 • DN 800 mm-  Vodovod T.Lomnica, pretlak pod cestou- 14 m (07/2011)
 • DN 1 000 mm-  Dobudovanie Belanského a Kežmarského skupinového vodovodu-spolu 65 m (04-06/2011)
 • DN 800 mm-  Dobudovanie kanalizácie a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa- spolu 55 m (04-05/2011)
 • DN 500 mm- Favrecia, priem.park, kanal.prípojka- 28 m (06/2011)
   

Pretláčanie betónových rúr

 • DN 1400 mm - Rek.vodovodu P.Biskupice-Bernolákovo, 63 m pod ŽSR (09-10/2013)
 • DN 1000mm - Úprava odľahč. komôr Košice nad Jazerom, pod električkou a cestou 2 x 18 m (09/2010-04/2011)
 • DN 1000 mm- R 1 Selenec- Beladice, preložka VTL plynovodu- 24 m (09-10/2009)
 • DN 1200 mm- R 1 Selenec- Beladice, preložka VTL plynovodu- 24 m (07-08/2009)
 • DN 1 600 mm- Prešov-Šidlovec, kanal.stoka F, pod žel.traťou- 28 m (08/2009-11/2009)
 • DN 2 000 mm- Rek.zberača A XIV.Alejova ul.Košice, podchod pod dial.privádzačom HOBAS- 49 m (06-10/2008)
 • DN 1 400 mm- Rek.zberača A XX Kostolianska cesta,Košice, podchod pod cestou HOBAS-39 m (01-04/2007)
 • DN 1 200 mm- Modernizácia žel.trate Trnava-Nové mesto, podchod pod žel.traťou- 32 m (05-09/2007)

Pneumatické zarážanie

 • DN 300 mm - Kanalizácia V.Ida, 25 m (02/2014)
 • DN 200-DN 400 mm-Kanalizácia Kostoľany, spolu 87 m +22 m (11/2013)
 • DN 300 mm - Polomka, teplovod 19 m (11/2013)
 • DN 200 mm - Kanalizácia Vidina, spolu 96 m (10/2013)
 • DN 400 mm - Kanalizácia Sp.Belá, 24 m (10/2013)
 • DN 300-DN 500 mm- Kanalizácia a ČOV Sládkovičovo, DN 300 mm-55 m,DN 500 mm-40 m (09/2013)
 • DN 500 mm - Kanalizácia Vidina, 18 m (08/2013)
 • DN 200-DN 500 mm- Dobudovanie kanal.Čachtice, DN 200 mm-75 m,DN 500 mm-18 m (08/2013)
 • DN 300 mm - Kanalizácia Malacky, 20 m (05/2013)
 • DN 1 400 mm - ČS Podunajské Biskupice-Bernolákovo, pretlak pod vod.tokom Ľadová voda - 34 m (02-03/2013)
 • Dn 1 000 mm - ČS Podunajske Biskupice-Bernolákovo, pretlak pod št.cestou 2 x 45 m (05-07/2013)
 • DN 500 mm - Ecopoint Košice, Kanalizácia - 82 m (01-03/2013)
 • DN 500 mm - Kanalizácia Panické Dravce - spolu 58 m (10/2012)
 • DN 500 mm - Bioplyn Kežmarok - 21 m (10/2012)
 • DN 400 mm - Forum Busines center Bratislava - 36 m ( 10/2012)
 • DN 500 mm- Kanalizácia Snina ul.Jesenského - 17 m (09/2012)
 • DN 400 mm - Kanalizácia  Klčov 18 m (08/2012)
 • DN 300 mm - Obchodné centum Moebelix Košice  - 24 m (07/2012)
 • DN 200 mm - Kanalizácia Jesenske, prípojky - spolu 282 m (06-09/2012)
 • DN 300 mm- Brezno, Podkoreňova, kanal.vodovod ČOV- 15 m (08/2011)
 • DN 500 mm- Kanalizácia Závadka, kanal.p/2013)rípojky- spolu 60 m (08/2011)
 • DN 250 mm- Kanalizácia Jakubany, kanal.prípojky- spolu 102 m (05-07/2011)
 • DN 250 mm- Kanalizácia Nová Ľubovňa, kanal.prípojky- spolu 530 m (03-07/2011)
 • DN 500 mm- Kanal.Kopčany, kanal.prípojky- spolu 48 m (06/2011)
 • DN 300 mm- CZT Ružomberok, Rek.parného vykurovania, vonk.rozvody- 23 m (05/2011)
 • DN 500 mm- CZT Ružomberok, Výstavba zdroja tepla, vonk.rozvody- spolu 62 m (06/2011) 
 • DN 800 mm- Brezno, Kanal.zberač A a H, zhybka pod riekou Hron - 52,4 m (02-03/2011)
 • DN 400 mm- Kanal.Lipany, kanal.prípojka - 21 m (03/2011)

Horizontálne riadené vŕtanie

 • D 160 mm - Infraštruktúra Podhorany, 2 x 42 m (02/2014)
 • D 110 mm - Podtureň, prípojka Orange 42 m (11/2013)
 • D 110-D 225 mm - Sládkovičovo, kanalizácia a ČOV, 2 x 66 m, 81m+42 m (11/2013)
 • D 110 mm - Poprad, obch.centrum AZOR, 54 m (11/2013)
 • D 160 mm - Kanalizácia Vidina, 72 m (10/2013)
 • D 160 - D 315 mm - Infraštruktúra Čoltovo, 57 m, 65 m (10/2013)
 • D 225 mm - Kanalizácia komarany, pretlak pod potokom, 40 m (08/2013)
 • D 110-D 160 mm -Zabezp.priecestn.zariadenia Č.N.Tisou, D 110 mm-spolu 120 m,D 160 mm-68 m (06/2013)
 • D 160 mm - V.Lomnica, NN rozvody 3 x 50 m (04/2013)
 • D 63 mm, D 110mm,D 160 mm - Vodovod Vyšný Žipov 34m, 90m,84 m- (12/2012)
 • D 160 mm, D 225 mm - Tepláreň Košice VN, NN rozvody 75 m, 25 m (11/2012)
 • D 160 mm, D 225 mm - Rek.plynovodu Terasa, Moldavská ul.-Toryská ul. spolu 320 m (11/2012)
 • D 110 mm - Vodovod Vysočany - 145 m (11/2012)
 • D 110 mm - Oprava NN Dolný Smokovec - 255 m (11/2012)
 • D 110 mm - Vodovod Veľká nad Ipľom - 563 m (10/2012)
 • D 90 mm, D 160 mm - Kanalizácia Vidina 150 m, 80 m (10/2012)
 • D 225 mm - Tlaková kanalizácia Hencovce -151 m (09/2012)
 • D 160 mm, D 110 mm - Rek. plynovodu Furča , IV.etapa 285 m, 235 m (09/2012)
 • D 225 mm, D 450 mm - Rek.skladovacej kapacity Nafta Gajary-Baden - 78 m (06-11/2012)
 • D 450 mm - Rek.STL plynovodu Košice-Furča,  123 m,  (05-10/2012)
 • D 225 mm, D 315 mm - Obchodné centrum Košice Moebelix 21 m, 41 m (07/2012)
 • D 225 mm - Rek STL plynovodu pod riekou Sekčov, 46 m (08/2012)
 • D 225 mm, D 450 mm - Rek.plynovodu Furča 125m, 180 m (02-/2012)
 • D 160 mm -SMZ Jelšava,  odvodnenie základnej hrádze odkaliska 4 x 100 m (08-09/2011)
 • D 315 mm- Prekládka 1 a 2 línie plynovodu DN 1200 mm, prepojenie opt.kábla pod riekou Laborec- 160 m (08-09/2011)
 • D 450 mm- Rek.STL plynovodu Trieda SNP, Košice, podchody pod spevnené plochy-spolu 145 m (07/2011)
 • D 160 mm- Posilovacie VN vedenie pre AUPARK Košice, podchody pod spevnenými plochami-spolu 533 m (05-07/2011)
 • D 450 mm-IMMOPARK Košice-Pereš, plynovod vetva A-110 m (03/2011)                                                                                                                                          

Zvláštne zakladanie stavieb

 • Výkop a paženie stavebnej jamy čerp.stanice I/67 Poprad-Kežmarok, I etapa, SO 101 (08/2011
 • ČOV Margecany, výkop a paženie jamy pre hrubé prečistenie (05/2011)
 • Deliaca linka Kovostroj Dobšina- slučkova jama (02-04/2011)
 • Billa Bardejov - štetovnicové steny pre založenie objektu (08-10/2006)
 • Výstavba štátnej cesty Palota - štátna hranica Poľsko - štetovnicové steny (05/2004)
 • Spojovacie plynovody Láb 3.st. - štetovnicové steny (06/2002)
 • Pažená jama hĺbky 11m pre US Steel s.r.o., Košice (08/2001)