• Pretláčanie
  • Doryt SK s.r.o.
  • Doryt SK s.r.o.
  • Doryt SK s.r.o.
Štítovanie

Štítovanie

Technológia štítovania sa používa pri budovaní inžinierských sietí v kolektoroch, kanalizačných zberačov, horúcovodných rozvodov, priechodov medzi objektmi a podobne.

Viac informácií →

Pretláčanie

Pretláčanie

Technológia pretláčania oceľových a betónových chráničiek sa používa v podmienkach, kedy nie je možné vykonať pokládku sietí klasickým spôsobom - t.j. otvoreným výkopom.

Viac informácií →

Pneumatické zarážanie

Pneumatické zarážanie

Pretláčanie sa vykonáva pneumatickými zariadeniami Grundoram. Pre uloženie pretláčacieho zariadenia postačí ryha šírky 1,2 - 1,5 m, dĺžky minimálne 4 metre.

Viac informácií →

Horizontálne riadené vŕtanie

Horizontálne vŕtanie

Princíp spočíva v riadenom vŕtaní pilotného vrtu, rozšírení vrtu a následnom zatiahnutí chráničky. Poloha vrtnej hlavy je v každom momente posunu kontrolovaná pomocou navigačného systému a sondy.

Viac informácií →