Pretláčanie


Technológia pretláčania oceľových a betónových chráničiek sa používa v podmienkach, kedy nie je možné vykonať pokládku sietí klasickým spôsobom - t.j. otvoreným výkopom. K takejto situácii dochádza najmä pri križovaní ciest, železničných tratí, vodných tokov, prípadne iných živých inžinierskych sietí v miestach hustej zástavby a vo veľkých priemyselných zónach.

Pre samotné pretláčanie ponúkame niekoľko technológií zatláčania chráničiek v závislosti od priemeru pretláčaného potrubia, priestorových možností a druhu zeminy.

Hydraulické vŕtanie priemerov DN 300 - DN 1200 mm

 • vykonáva sa hydraulickým zatláčaním chráničky a súčasným vyvrtávaním zeminy pomocou šnekov
 • optická navigácia umožňuje smerové a výškové vedenie pretláčaných rúr
 • je možné pretláčať oceľ. chráničky až do dĺžky 60 m

Hydraulické pretláčanie chráničiek DN 1000 - DN 2200 mm

 • chráničky sa hydraulicky zatláčajú, zemina sa vyberá banským spôsobom (ručne)
 • pre osadenie súpravy je potrebná štartovacia jama o rozmeroch 8x3m s opornou konštrukciou a zapažená
 • možnosť pretláčania do dĺžky až 80 m
 • ručné vyberanie zeminy umožňuje pretláčať aj v ťažkých horninách za použitia pneumatických kladív, prípadne trhacích prác

Hydraulické pretláčanie betónových rúr DN 400 - DN 1600mm

 • vykonáva sa hydraulickým zatláčaním betónových rúr určených na pretláčanie
 • priemery do DN 800mm sa zatláčajú pri súčasnom vyvŕtavaní pomocou šnekov
 • priemery DN 1000mm až DN 1600mm - odťažba zeminy je vykonávaná ručne (banským spôsobom)
 • pre osadenie súpravy je potrebná štartovacia jama o rozmeroch 8x3m s opornou stenou a pažením