Horizontálne riadené vŕtanie


Princíp spočíva v riadenom vŕtaní pilotného vrtu, rozšírení vrtu a následnom zatiahnutí chráničky.

Poloha vrtnej hlavy je v každom momente posunu kontrolovaná pomocou navigačného systému a sondy. Navigačné zariadenie umožňuje vedenie vrtu (pretlaku) v premenlivom sklone a tým obchádzanie podzemných vedení a iných prekážok v trase pretlaku.

Technológia HDD sa využíva najmä na bezvýkopové ukladanie HDPE chráničiek. Dĺžka pretlaku môže byť až niekoľko 100 metrov v závislosti od priemeru zaťahovanej chráničky, triedy zeminy a typu použitej súpravy.