Pneumatické zarážanie


Pretláčanie sa vykonáva pneumatickými zariadeniami Grundoram. Pre uloženie pretláčacieho zariadenia postačí ryha šírky 1,2 - 1,5 m, dĺžky minimálne 4 metre.

Zariadenie nevyžaduje žiadnu opornú stenu, nároky na zemné práce sú minimálne, štartovacia jama je súčasťou zemných prác pre uloženie inžinierskych sietí v otvorenom výkope. Vo zvlášť stiesnených pomeroch je možné použiť "miniverziu" zariadenia, na priemery pretláčaného potrubia 200 - 400 mm, pre ktorú stačí štartovacia jama o dĺžke 2,5 metra.

Cieľová jama pre všetky pretláčané priemery je potrebná o rozmeroch minimálne 1,2 x 1,2 m pre umožnenie montážnych prác na vypláchnutí chráničky.