Zvláštne zakladanie stavieb


  • zriaďovanie štetovnicových stien pneumatickým baranením a vibračným baranením
  • zvislé zarážanie oceľových konštrukčných prvkov
  • zriaďovanie pažených jám do hĺbky 15 m
  • injektáže